Prokrastinace

Prokrastinovat znamená odkládat povinnosti. Musíte zvládnout nějaký důležitý úkol, ale místo toho se věnujete něčemu jinému. Přitom však zaznamenáváte rostoucí úzkost z představy, že ten úkol nesplníte, obzvlášť pokud máte určený termín.

Ustavičné přemítání o tom, co všechno vám ještě zbývá udělat a kolik času zbývá do termínu vám působí čím dál nesnesitelnější nepohodlí, až ten úkol za obrovského vypětí a na poslední chvíli vykonáte.

Řeknete si, že takhle už nikdy více, ale při dalším úkolu se situace opakuje. Jak z toho ven?

 

Rodič a dítě

Jak taková situace vzniká? Proč je tak nemožné ten úkol zvládnout hned?

„Měl/a bych něco dělat, ale nedělám to.”

„Já“ souvisí s dvěma protichůdnými tvrzeními. První „já“ říká, co se má dělat a druhé „já“ to nedělá. Představte si rodiče, který říká dítěti: “Přestaň si hrát a udělej domácí úkoly!“

První „já“ je váš vnitřní rodič, zatímco druhé “já“ je vaše vnitřní dítě. Konflikt vzniká, když vnitřní rodič nutí vnitřní dítě udělat něco nepříjemného. Dítě dělá to, co děti dělají: neposlouchá a hraje si. Rodič je bezmocný a čím dál více frustrovaný a rozzlobený.

 

Topdog a underdog

Emocionální nepohodlí se v tomto případě odvíjí z konfliktu mezi dvěma částmi vaší psychiky. Jedna část je odpovědná a racionální, to je tzv. horní pes (topdog), který reprezentuje požadavky společnosti, pravidla, normy a povinnosti.

Druhá část, spodní pes (underdog), je nezodpovědný, líný, hravý a zaměřený na potěšení. Představuje pudy neboli vnitřní instinkty. Operuje pod povrchem a často zcela mimo vědomí.

Obvyklé rady při prokrastinaci jsou různé způsoby, jak posílit horního psa a jak obejít nebo zmanipulovat spodního psa. To může dočasně fungovat, ale spodní pes se pokaždé vrátí silnější a ještě rafinovanější.

 

Situace

Nyní jste dospělým člověkem, stále však prožíváte konflikt mezi internalizovaným rodičem (horní pes) a dítětem (spodní pes). Tyto dva extrémy nejdříve prozkoumáme.

Požadavky a katastrofické scénáře horního psa bývají přehnané a nepřiměřené. Snažte se vytvořit seznam všech požadavků a zkontrolovat, zda jsou vůbec dosažitelné během jednoho lidského života. Vyjadřují požadavky to, co opravdu chcete, nebo jsou uloženy vašimi rodiči, přáteli nebo společností? Dejte v potaz každou myšlenku horního psa.

Dát prostor dolnímu psovi bude nezvyklé, přesto si dejte práci poslouchat, co se vám snaží říct. Dáváte sám/sama sobě to, co potřebujete, abyste se cítil/a spokojeně? Máte dostatek času pro sebe, věnujete se příjemným aktivitám? Děláte někdy něco jenom pro zábavu, nebo je všechno ve vašem životě podřízené práci a povinnostem? Opravdu chcete to, co po vás horní pes chce, nebo jsou to ve skutečnosti představy vašich rodičů?

 

Dialog

Sepište si seznam požadavků horního psa (např. být povýšený/á do konce roku, přihlásit se na školení, odevzdávat hlášení den před uzávěrkou, zhubnout, atd.) a proberte každý z nich jak s horním, tak s dolním psem.

Horní pes samosebou bude mít dobré důvody, proč všechny úkoly splnit.

Dolní pes vám řekne, jestli to všechno opravdu chce, a jak by to šlo dělat zábavnějším způsobem.

Horní pes okamžitě nabídne několik děsivých scénářů v případě nesplnění úkolů.

Ověřte si, jestli to opravdu bude tak špatné, jak říká horní pes. Jsou nějaké důkazy? Je to v přítomné chvíli vůbec relevantní? Jsou nějaké další možnosti, jak by se to dalo zvládnout?

Jedná se o zmenšení vzdálenosti mezi horním a dolním psem a naučit je brát na sebe ohledy. Mohly by tyto dvě části vaší psychiky spolupracovat jako tým?

Dolní pes vyslovuje přání: chci být hubená/ý, chci být zdravá/ý, chci být dobrým profesionálem, chci se radovat ze života.

Horní pes vyslovuje úkoly: naplánuj si hodinu cvičení týdně, kup si knihu o zdravém životním stylu, přihlaš se na školení, zaknihuj si víkend v horách.

 

Integrace

Tento postup slouží ke zblížení dvou vnitřních částí vašeho já, které jsou v konfliktu a způsobují tím stres a emocionální nepohodlí. Jakmile jsou přání a touhy spodního psa vědomě formulovány, spodní pes už nemusí sabotovat úsilí a disciplínu horního psa. Když se horní pes cítí respektován a užitečný při realizaci představ spodního psa, už nemusí být panovačný a náročný.

Z původního postoje „Měl/a bych něco dělat, ale nedělám to.” se tak pomalu stává “Chci něco dělat a dělám to.”

Posted in Práce and tagged .