Bioenergetika

Bioenergetiku založil americký psychiatr Alexander Lowen. Tento přístup využívá naše vlastní tělo a energii jako zdroj moudrosti, jako prostředek k uzdravení a jako bezpečné místo odpočinku a důvěry. Bioenergetika svým propojením těla a mysle umožňuje obzvlášť efektivní práci na osobním rozvoji.

Podobně jako Gestalt terapie je Bioenergetika vhodným postupem při práci s úzkostí, se stresem, s fobiemi, s depresí, s nízkým sebevědomím, s nejistotou a s nedostatkem sebedůvěry. Pomůže lidem, kteří trpí svalovým napětím pramenícím z potíží při zvládání emocí jako zloba, smutek nebo strach.

Bioenergetika je současně vhodným přístupem ke zvýšení tělesného povědomí, k sebepoznání a k prohloubení procesu osobního růstu.

Z holistického hlediska je tělo, mysl a emoce jedno, to znamená, že jakákoliv transformace se musí odrazit jak v mysli, tak v těle. Pokud se neupraví držení těla a dýchání, nemůže nastat žádná převratná změna ani v myšlenkách, ani v chování.

 

Jak funguje Bioenergetika?

Cvičení a techniky používané v bioenergetice uvolňují chronické napětí a energetické blokády v našem těle, čímž se otvírá přístup k nevyjádřeným a nevyřešeným konfliktům. Vaše tělo tak dostane příležitost vyjádřit nashromážděné emoce jako vztek, smutek, strach nebo bolest z dávno prožitých situací. Většinou se jedná o situace, které se odehrály v dětství a zůstaly potlačené ve vašem nevědomí.

Když dojde k oživení starých emocí a člověk dostane možnost je znovu prožít jako dospělý, určitá část nevědomého života se dostane na světlo. V tu chvíli si člověk uvědomí, nakolik ho/ji v přítomném životě omezuje nevědomý prožitek z minulosti a najednou je možné tu zkušenost umístit, pochopit souvislosti, překonat ji a vyřešit.

Vaše energie po takovém uvědomění už není potřebná na zablokování a potlačení starých bolestí chronickým napínáním svalů, může se uvolnit a vy ji můžete plně využít ve vašem současném životě. Výsledkem bioenergetické práce je pocit větší svobody a energie.

 

Účinky Bioenergetiky

  • Uvolnění chronického svalového napětí
  • Odblokování tělesné energie
  • Uvolnění a vyjádření potlačených emocí
  • Možnost využít uvolněnou energii k naplnění našeho potenciálu v přítomnosti
  • Vědomé prožívání a sebepoznání
  • Zvýšení tělesné energie a vitality
  • Větší zodpovědnost za naše vlastní potřeby