Gestalt terapie

Ve své práci využívám přístup a metody Gestalt terapie.

Jako gestalt terapeutka každého člověka vnímám jako jeden celek – myšlení, emoční prožívání, tělesné prožívání – a jsem přesvědčená, že každý z nás má schopnost porozumět sám/sama sobě a zdravě reagovat v jakékoliv situaci. Moje úloha spočívá v podpoře uvědomění a porozumění, jakým způsobem se vy sám/sama podílíte na vašich vlastních podmínkách. Samotné uvědomění má terapeutickou hodnotu a podporuje osobní růst – a tím i schopnost objevit nové způsoby, jak zvládat pro vás složité situace.

Terapeutické sezení je důvěrný a bezpečný prostor, ve kterém máte volnost být sám/sama sebou a spontánně se projevovat. V tomto prostoru nikdo nehodnotí ani neposuzuje váš způsob života. Respektuji vás jako experta na váš vlastní život. Zajímá mě fenomenologické zkoumání vašeho subjektivního vnímání reality a subjektivního prožívání – ať už jsou to tělesné pocity, city, myšlenky, nebo chování. Můj záměr je vás podporovat v sebevyjádření a ve vědomém prožívání na všech těchto rovinách.

Terapeutický vztah je součástí celého procesu zvyšování sebepoznání a uvědomění. Na začátku sezení nenavrhuji témata, mluvíme o tom, o čem chcete a potřebujete mluvit vy jako klient. Vystupuji jako aktivní účastnice v interakci s vámi, často sdílím moje uvědomění mého vlastního prožívání. Gestalt terapie je založená na vztahu mezi terapeutem a klientem jako rovný k rovnému. Tento přístup vám umožní si uvědomit vaše vlastní potřeby a efektivně o nich komunikovat v rámci vztahu.

Gestalt terapii založil Fritz Perls na základě psychoanalýzy, existencialismu, Gestalt psychologie, psychodramatu a budhismu.

Filozofie Gestalt terapie se zakládá na několika pravidlech (Naranjo, 1990):

1. Žij teď: zabývej se současností více, než minulostí a budoucností.

2. Žij tady: zabývej se tím, co je přítomné a ne tím, co je nepřítomné.

3. Přestaň fantazírovat: prožívej to, co je skutečné.

4. Přestaň se zabývat nepotřebnými myšlenkami, místo toho pociťuj a pozoruj.

5. Vyjadřuj se přímo, místo manipulování, vysvětlování, ospravedlňování nebo hodnocení.

6. Prožívej to nepříjemné stejně jako to příjemné, neomezuj tvoje vnímání.

7. Nepřijímej žádné jiné “musíš” než tvoje vlastní, nezbožňuj žádné idoly.

8. Přijmi odpovědnost za své činy, pocity a myšlenky.

9. Přijmi sebe takovou, jaká jsi.

Tento seznam je možné shrnout do tří principů:

1. Upřednostnění přítomnosti v čase (přítomnost vs. minulost nebo budoucnost), v prostoru (přítomné vs. nepřítomné) a v substanci (skutek vs. symbol).

2. Upřednostnění pozornosti a akceptace prožívání.

3. Upřednostnění odpovědnosti.

Pokud tyto principy místo seznamu povinností chápeme jako popis skutečnosti, můžeme pochopit gestalt filozofii jako filozofii toho, co je zřejmé. Přítomnost, prožívání a odpovědnost jsou součástí zřejmé skutečnosti.

Všechno se děje v přítomnosti, minulost už není a budoucnost ještě není. Terapeutická situace je možná pouze v časové aktualitě (teď) a v prostorové aktualitě (tady).

Pozornost a prožití zážitku jsou propojené s prožíváním přítomnosti.

Odpovědnost není povinností, ale faktem. Jsme za sebe odpovědni, ať to chceme nebo ne. Součástí Gestalt terapie je přijetí odpovědnosti za všechno, co děláme, co cítíme, čemu se vyhýbáme nebo to odmítáme, po čem toužíme, od čeho se distancujeme, atd.

Zdroj: Naranjo, C. (1990). La vieja y novísima Gestalt. Actitud y práctica de un experiencialismo ateórico. Santiago de Chile: Cuatro Vientos. (Překlad The Attitude and Practice of Gestalt Therapy, 1989, Claudio Naranjo)