Metody

Terapeutický proces spočívá v překonání potřeby opřít se o někoho a v získání schopnosti opřít se sama/sám o sebe.

Fritz Perls

Cílem terapie je poskytnout bezpečné a důvěrné prostředí bez předsudků, které klientovi a terapeutovi umožňuje společně pracovat na zlepšení mentálního zdraví. Moje specializace v Gestalt terapii a v Bioenergetice mi umožňuje přizpůsobit moje techniky a metody potřebám, symptomům a osobnosti každého klienta.

 

Gestalt Terapie

Gestalt terapie je zkušenostní forma psychoterapie, která zdůrazňuje osobní zodpovědnost a soustřeďuje se na subjektivní prožitek v přítomnosti. Při této metodě je zásadní vztah mezi terapeutem a klientem. Gestalt terapie je především nacvičování uvědomění. Cílem je umožnit klientovi žít naplno s plným využitím kreativní energie a zbavit se emoční zátěže nevyřešených záležitostí.

 

Bioenergetika

Porozumění energetickému fungování našeho těla umožňuje prožívat více emoční, fyzické a psychické pohody v každodenním životě. Energie v našem těle a způsob, jak s naší energií nakládáme z velké části určuje, jak se cítíme, co si myslíme a co děláme. Podle Dr. Lowena, zakladatele bioenergetiky, dochází při potlačení pocitů k chronickému svalovému napětí a k nedostatku energie. Právě toto napětí se uvolňuje při bioenergetickém cvičení, kterého cílem je navrácení našeho potenciálu prožívat bohatý a plně uspokojující život.