Možnosti terapie

Moje konzultační místnost se nachází v blízkosti městečka Altea (Alicante) ve Španělsku. Podle vašich potřeb a možností nabízím další možnosti terapie:

Online konzultace

Konzultace přes internet probíhají buďto na doxy.me nebo na Skype. Doxy.me je jednoduchá platforma pro online lékařské konzultace, kde pacientům stačí zadat jméno a přihlásit se do virtuální čekárny. Není nutné zakládat účet ani cokoliv instalovat. Doxy.me funguje v prohlížečích Chrome a Firefox, případně se dá stáhnout jako aplikace do mobilu. Tato platforma je v souladu s HIPAA legislativou platnou ve Spojených Státech (ochrana lékařského tajemství).

Při online konzultaci je klient zodpovědný za svoje podmínky. Doporučuji proto se v předstihu na terapii připravit: přihlásit se do systému s několikaminutovým předstihem a vyhnout se tak ztrátě času při načítání stránek atd., zajistit si v rámci možností co největší soukromí a klid, mít po ruce papírové ubrousky nebo kapesník a sklenici vody, navštívit před začátkem konzultace koupelnu, případně si v dostatečném předstihu dopřát svačinu. Jakékoliv nepohodlí by mohlo nepříznivě ovlivnit kvalitu vašeho prožívání terapie.

Konzultace ve vašem domově

Domácí návštěvy nabízím v rámci překonání překážek, které by vám mohly znemožňovat docházení na terapii, ať už se jedná o logistické problémy, o nedostatek času na dopravu nebo o upřednostnění domácího prostředí. V průběhu terapie je samozřejmě možné kombinovat různé způsoby terapie podle momentálních potřeb.

Konzultace u vás doma nabízím od září do června v okruhu třiceti kilometrů od městečka Altea (Alicante) ve Španělsku. Cena sezení může být upravena podle vzdálenosti.

Konzultace v přírodě

Terapie při chůzi v přírodním prostředí vhodným způsobem kombinuje tělesný pohyb s terapií Gestalt. Pobyt v přírodě snižuje únavu z myšlení, obnovuje pozornost a posiluje schopnost soustředění. Kontakt s přírodou pomáhá snížit stres, úzkosti a deprese, zvyšuje sebeúctu, spokojenost a zlepšuje náladu.

Procházet se v přírodě za rozhovoru s vyškolenou terapeutkou vám může pomoct prožívat váš terapeutický proces za větší volnosti a využít doby sezení k provozování fyzické aktivitě, která nám všem v současnosti tolik chybí. Aktivní chůze v přírodním prostředí výrazně zvyšuje hladinu mentální energie. Přírodní prostředí navíc poskytuje prostor na bioenergetická cvičení, které zlepšují propojení mezi myslí, tělem a emocemi.

Od září do června nabízím následující hodinové terapeutické procházky v oblasti Benidorm – Altea:

1. Albir – Altea plážová promenáda, začátek v Albiru

2. Albir – El Faro (maják), začátek u vchodu do přírodní rezervace.

3. Altea – procházka podél řeky Algar, začátek pod železničním mostem.

4. Benidorm, Poniente plážová promenáda, začátek podle dohody.

5. Procházka od vašeho bydliště, práce, nebo jiného pro vás příhodného místa.

V červenci a v srpnu nabízím terapeutické procházky z horské vesničky Talamantes (Zaragoza).

Terapeutické procházky se potvrzují hodinu předem vzhledem k aktuálnímu počasí a můžou se libovolně střídat se sezením u vás doma, v mojí konzultaci, nebo online.