Podmínky a cena

Frekvence a rozsah konzultací

Jedna konzultace trvá 60 minut. Konzultace probíhají jednou týdně, podle potřeby i v jiné frekvenci. Můžeme se setkat online přes Zoom, doxy.me nebo Skype.

Krátkodobá terapie (do šesti měsíců) je zaměřená na řešení konkrétní životní situace či problému a může či nemusí přejít do dlouhodobé terapie. Dlouhodobá terapie je celostní osobní proces zahrnující dětství, vztah s rodiči, charakter a další aspekty vašeho života.

Cena a stornovací podmínky

Platba za každé sezení se provádí minimálně dva dny předem za využití služby PayPal, bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem. V případě balíčku se platba provádí před první konzultací.

V případě zrušení nebo změny domluveného termínu potřebuji být informovaná minimálně 24 hodin předem.

Konzultace
1 - 2 týdny
45 €
1 hodina
Konzultace
Balíček dvanácti konzultací
3 - 6 měsíců
450 €
12 hodin
Dvanáct konzultací

Pravidlo důvěrnosti

Informace sdělené v průběhu konzultace považuji za důvěrné a zavazuji se k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by docházelo k ohrožení na životě a situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů jako sexuální zneužití apod.).

Z důvodů zajištění odbornosti a zvýšení kvality mojí práce si vyhrazuji právo konzultovat průběh terapie v rámci supervize, v tom případě zůstáváte v anonymitě. Ve své práci jsem vázána Kodexem etiky a profesionální praxe.