Zpracování osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) bych ráda informovala své klienty i účastníky workshopů o rozsahu zpracování jejich osobních údajů.

  • Abych mohla naplnit smlouvu uzavřenou mezi námi (tedy poskytovat klientům/účastníkům poradenské služby, psychoterapii, vzdělání, informace prostřednictvím newsletteru apod.), vaše osobní údaje zpracovávám v následujícím rozsahu: jméno, e-mail a telefonní číslo. A to pouze za účelem poskytování služeb dle uzavřeného kontraktu.
  • Tyto údaje jsou pro vykonávání zmiňovaných služeb nutné – potřebuji vás informovat o případné změně termínů, zasílat vám potřebné informace apod.
  • Tyto údaje zpracovávám pouze já a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  • Na základě uvedených zákonů mají klienti právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000
  • Během poradenství (příp. workshopů) si píšu osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro mou terapeutickou nebo pedagogickou přípravu a kvalitní vedení poradenství. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.
  • Nejsem klinická psycholožka, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.
  • V případě jakýchkoli dotazů se na mě, prosím, obraťte: info@katerinasrbkova.com